LOADING

Управление на проект

Управление на проект

   

Предлага се само като допълнение към план “Цялостно изпълнение”

 

  • Изготвяне на работен график за всички работни групи
  • Изготвяне на детайлен бюджет
  • Закупуване на материали и мебели
  • Организация на логистиката на материали и мебели
  • Контрол по качеството на материалите
  • Контрол по качеството на изпълнението
  • Спазване изискванията за безопасност